11 Sie

Wymiana baterii trakcyjnych czasem jest konieczna

Wydajność baterii trakcyjnych oraz ich żywotność ma fundamentalny wpływ na koszty związane z utrzymaniem floty wózków widłowych oraz innych urządzeń nimi zasilanych. Pomimo tego że większość producentów deklaruje żywotność oferowanych akumulatorów kwasowo ołowiowych w przedziale tysiąca dwustu do tysiące pięciuset cykli, w praktyce czas ich użytkowania często okazuje się znacznie krótszy. Wtedy należy skorzystać z usługi wymiana baterii trakcyjnych i cieszyć się sprawną flotą wózków widłowych.

Flota wózków musi być sprawna.

W praktyce akumulatory pracujące zwłaszcza w urządzeniach transportu bliskiego doświadczają na co dzień niezbyt przychylnych warunków po których usługa taka jak wymiana baterii trakcyjnych jest konieczna. Wibracje będące skutkiem poruszania się wózków po nie zawsze równych posadzkach oraz uderzenia przy pobieraniu ładunków powodują wykruszanie się i opadanie materiału aktywnego z płyt. Podwyższona temperatura pracy przekraczająca w sezonie letnim niejednokrotnie czterdzieści stopni Celsjusza powoduje szybszy ubytek elektrolitu oraz wzmaga korozję płyt akumulatora. Wielozmianowy reżim pracy w połączeniu z niewystarczającą ilością baterii powoduje konieczność wymieniania nie w pełni naładowanych oraz ciągle gorących po ładowaniu baterii. To z kolei przyczynia się do postępującego zasiarczania płyt i w efekcie utraty pojemności. Prądy rozładowań które zależą od obciążenia pracą mogą, przy równoczesnym podnoszeniu i rozpędzaniu wózka, kilkukrotnie przekraczać wartości nominalne. Powoduje to nadmierne nagrzewanie się baterii oraz pojawianie się naprężenia w konstrukcji płyt i w konsekwencji wypadanie masy czynnej. Przechowywanie rozładowanych baterii, niewłaściwie dobrane charakterystyki i czasy ładowania prostowników, zabrudzenia, poluzowane połączenia między ogniwowe, używanie wody kranowej oraz różnych specyfików mających poprawić żywotność baterii dopełniają dzieła zniszczenia. Wtedy należy skorzystać z usługi wymiana baterii trakcyjnych i cieszyć się sprawną flotą wózków w przedsiębiorstwie.